Uw kijk op carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen


Alumni

Geachte mevrouw
Geachte heer


In het kader van een doctoraatsproject wordt onderzoek gevoerd naar de verwachtingen van masteropgeleide vroedvrouwen m.b.t. carrièremogelijkheden voor vroedvrouwen in Vlaanderen. U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze studie door een vragenlijst in te vullen indien u (1) een bachelordiploma vroedkunde bezit (vroeger: gegradueerde) en (2) minimum een masterdiploma (vroeger: licentie) heeft. Zowel vroedvrouwen die werkzaam zijn als vroedvrouw in de zorg, onderwijs of onderzoek als vroedvrouwen die niet (meer) als vroedvrouw werken, zijn van harte welkom om de vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent, en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van ICH/GCP opgesteld in de verklaring van Helsinki ter bescherming van individuen deelnemend aan klinische studies. Deze studie wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Ann Van Hecke, verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent.

 

Het staat u volkomen vrij om deel te nemen of niet. U kunt weigeren de vragenlijst in te vullen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie met de onderzoekers.
Indien u akkoord bent met het invullen van de vragenlijst, klikt u op 'Volgende' onderaan deze pagina. Het invullen van de vragenlijst wordt beschouwd als een automatische toestemming om deel te nemen aan het onderzoek.

Deze studie biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de bekomen resultaten kunnen leiden tot inzichten in wensen en verwachtingen die masteropgeleide vroedvrouwen hebben m.b.t. de mogelijkheden om als vroedvrouw in Vlaanderen een carrière uit te bouwen.

 

Vertrouwelijkheid
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw anonimiteit aldus verzekerd zijn. Uw gegevens worden gecodeerd verzameld. Elke verwijzing naar uw persoon werd verwijderd. Bij publicaties wordt op geen enkele wijze naar uw persoonlijke gegevens verwezen. Bovendien worden de bekomen resultaten enkel door de onderzoekers ingekeken. Van harte hopend op uw positieve respons, danken wij u alvast oprecht voor uw interesse. Indien u aanvullende informatie wenst over de studie, kunt u in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met:

Régine Goemaes
Vroedvrouw en doctoraatsstudent Universiteit Gent – Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde
E-mail: Regine.Goemaes@UGent.be, tel: 09/332.36.29

Prof. dr. Ann Van Hecke
Verpleegkundige en professor in de Verplegingswetenschap
Universiteit Gent – Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde


  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.